Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Kde smí řidič zastavit a stát

Možná, že jste autoškolu dělali už hodně dávno a některé informace se prostě po čase vykouří z hlavy. Proto je důležité si čas od času připomenout zákon, abyste se vyhnuli případnému pokutování za přestupek. Stání a zastavení na nepovolených místech mezi tyto prohřešky patří nejčastěji. Parkování ve městech a obcích se vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu vozidel stává náročnější disciplínou a každodenní zkouškou řidičského umění. Do něj samozřejmě spadá nejen manipulace s vozidlem v omezeném prostoru, ale také znalost pravidel silničního provozu – kde vůbec lze zastavit a stát, a kde to není radno ani zkoušet pod pokutou nebo hrozbou odtažení vozidla. Někteří řidiči se s tím již setkali. Pospícháte na schůzku, hlavu plnou starostí, čas schůzky se neúprosně blíží a nemáte kde zaparkovat. Nakonec vůz někam upíchnete a ve skrytu duše doufáte, že se nic nestane. Po návratu máte na jednom z kol botičku městské policie, nebo auto už dávno stojí na odtahovém parkovišti. Oba případy znamenají zbytečnou komplikaci, které lze jednoduše předejít. Na začátek krátké opakování pojmů. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. A konečně nesmíme zapomenout ani na poslední pojem – zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. Zastavením a stáním se v zákonu o silničním provozu zabývá § 25 a 27. Pojďme se podívat, co je v nich stanoveno a kde je zastavení a stání naprosto v pořádku a kde je to naopak.

Při zastavení a stání musí každý řidič splnit základní podmínky. Zastavit a stát lze jen:

  • vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  • v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace,
  • nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit ve druhé řadě. Při volbě takového parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění následující pravidlo,
  • při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Ale i přesto pozor! Místní úpravou mohou být v obci i mimo obec vyznačeny dovolené způsoby stání, nebo dokonce poloha vozidel. Tuto místní úpravu je samozřejmě nutné respektovat.

Na co si dát pozor při zastavování a stání

Nezapomeňte, že při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením přepravy osoby těžce pohybově postižené musíte ponechat boční odstup nejméně 1,2 metru. Tento odstup je důležitý pro nastoupení a vystoupení osob, které mimo vozidlo používají invalidní vozík. Pokud uvedený odstup nevnímáte jako užitečný pro vozíčkáře a berete jej jen jako šikanu ze strany zákona, zkuste se na to podívat z druhé strany. Při menším odstupu vám vozíčkář při opouštění vozidla může poškrábat lak a to přeci nechcete. Stůjte proto od takto označených vozidel ještě dál a máte klid. Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy. Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při pohledu do zpětného zrcátka nezapomeneme na tzv. mrtvý úhel. Před vyjetím od chodníku musíme zkontrolovat situaci v zrcátku několikrát, tím nebezpečnost mrtvého úhlu eliminujeme. Přijíždí-li za námi vozidlo, může být lepší s levou směrovkou počkat, abychom přijíždějícího řidiče zbytečně nestresovali obavami, zda mu vjedeme do jeho jízdní dráhy či nikoliv. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem. Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.

Pokuta za špatné parkování

Každý, kdo stojí, kde nemá, bude sankciován. Pozor si dejte na zónové parkování (například v Praze), pokud stojíte na místě, kde mají oprávnění stát například jen rezidenti, je nutné zaplatit poplatek. Pokud tak neučiníte, hrozí pokuta. Místy totiž pravidelně projíždí vozy s kamerovým zařízením. Zařízení pak porovnává podle SPZ, zda-li řidič zaplatil nebo ne. Za toto neoprávněné parkování vám přijde pokuta, kterou raději zaplaťte, než aby se věc táhla do správního řízení a pokuta se prodražila. V případě, že strážníka potkáte u vozidla, můžete zkusit vyjednávat a celou situaci ještě zachránit, ale je to spíše na benevolentnosti a přístupu policisty. Nejčastější pokuta, kterou můžete dostat, je za nezaplacení parkovného (případně pokud parkujete v oblasti s parkovacími hodinami a nemáte platný lístek ani hodiny). Toto byste neměli podceňovat, protože většinou musíte zaplatit od 500 do 1500 korun. Stání na místech vyhrazených pro vozíčkáře se může stát další pokutou, kterou byste měli mít na paměti. Pokud budete chyceni, můžete očekávat blokovou pokutu ve výši 2 500 Kč, ale pokud se věc dostane až do správního řízení, můžete skončit s pokutou až 10 000 Kč. Rovněž byste měli být obezřetní při parkování na místech, kde to není povoleno, například v úseku zákazu stání nebo zastavení, na zastávce MHD nebo na nezpevněném povrchu. Jestliže budete přistiženi policií, mohou vám dát na přední kolo botičku nebo v horším případě nechat odtáhnout vaše auto. Navíc k platbě pokuty budete muset zaplatit i náklady za stání vozu na odtahovém parkovišti, což už se může nemile prodražit.                                                                                       

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.