Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Zahájení nového kurzu dne 15. dubna 2023 v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu.
Zahájení nového kurzu dne 15. dubna 2023 v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu.
Zahájení nového kurzu dne 15. dubna 2023 v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu.
Zahájení nového kurzu dne 15. dubna 2023 v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu.
Zahájení nového kurzu dne 15. dubna 2023 v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu.

Co smíte řídit

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

 

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 16 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
 • v případě věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

Nové provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění pro motocykly

 • Nový způsob provádění zkoušek u motocyklů přinesla novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. účinná od listopadu loňského roku. S ohledem na povětrnostní podmínky se však začala aplikovat až od letošního jara. Zkouška se provádí ve dvou etapách, z toho první část na uzavřeném prostoru (cvičišti), kdy účelem zkoušky je ověření, zda žadatel o řidičské oprávnění disponuje dostatečnými dovednostmi spočívajícími v samostatném ovládání vozidla resp. motocyklu zařazeného do skupiny vozidel AM, A1, A2, A, a ověření schopnosti aplikace znalostí základních pojmů dopravní fyziky v praxi (ovládání vozidla). A ve druhé části již žadatel v plném provozu samostatně ovládá motocykl, zkušební komisař jede za žadatelem ve druhém vozidle a pomocí komunikačního zařízení dává pokyny k jízdě.
 • Zvláštní jízdní úkony první části je možné vykonat na autocvičišti, nebo jiné cvičné ploše provozovatele autoškoly, po předchozí vzájemné dohodě mezi úřadem a autoškolou, popřípadě na jiné ploše s vyloučením silničního provozu. Optimální minimální rozměry zkušebního místa jsou 95 - 125 x 9 - 10 m. Na následných obrázcích jsou vybrány některé z úkonů, které jsou součástí první etapy zkoušky. 
 • Nový způsob zkoušky z praktické jízdy pro řidičské oprávnění k jednostopým vozidlům a tomu přizpůsobený výcvik, by měl budoucí motoristy lépe připravit na jízdu ve výrazně hustším dopravním provozu a rovněž by je měl naučit adekvátně reagovat na krizové situace. 
 • Vybrané úkony prověřující dostatečné ovládání vozidla

 

Žádost a lékařský posudek

Pro přihlášení do autoškoly pomocí našich internetových stránek si můžete stáhnout žádost lékařský posudek. Vyplněnou žádost a lékařský posudek potvrzený od Vašeho praktického lékaře odevzdáte na kontaktním místě autoškoly nebo po telefonické domluvě je možno předat na učebnách při zahájení výcviku. Pokud Vám ještě není 18 let, musí být na žádosti o přijetí k výuce a výcviku také podpis zákonného zástupce (rodiče).

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.