Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Co smíte řídit

 

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

 

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

 

Nové provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění pro motocykly

 • Nový způsob provádění zkoušek u motocyklů přinesla novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. účinná od listopadu loňského roku. S ohledem na povětrnostní podmínky se však začala aplikovat až od letošního jara. Zkouška se provádí ve dvou etapách, z toho první část na uzavřeném prostoru (cvičišti), kdy účelem zkoušky je ověření, zda žadatel o řidičské oprávnění disponuje dostatečnými dovednostmi spočívajícími v samostatném ovládání vozidla resp. motocyklu zařazeného do skupiny vozidel AM, A1, A2, A, a ověření schopnosti aplikace znalostí základních pojmů dopravní fyziky v praxi (ovládání vozidla). A ve druhé části již žadatel v plném provozu samostatně ovládá motocykl, zkušební komisař jede za žadatelem ve druhém vozidle a pomocí komunikačního zařízení dává pokyny k jízdě.
 • Zvláštní jízdní úkony první části je možné vykonat na autocvičišti, nebo jiné cvičné ploše provozovatele autoškoly, po předchozí vzájemné dohodě mezi úřadem a autoškolou, popřípadě na jiné ploše s vyloučením silničního provozu. Optimální minimální rozměry zkušebního místa jsou 95 - 125 x 9 - 10 m. Na následných obrázcích jsou vybrány některé z úkonů, které jsou součástí první etapy zkoušky. 
 • Nový způsob zkoušky z praktické jízdy pro řidičské oprávnění k jednostopým vozidlům a tomu přizpůsobený výcvik, by měl budoucí motoristy lépe připravit na jízdu ve výrazně hustším dopravním provozu a rovněž by je měl naučit adekvátně reagovat na krizové situace. 
 • Vybrané úkony prověřující dostatečné ovládání vozidla

 

Žádost a lékařský posudek

Pro přihlášení do autoškoly pomocí našich internetových stránek si můžete stáhnout žádost lékařský posudek. Vyplněnou žádost a lékařský posudek potvrzený od Vašeho praktického lékaře odevzdáte na kontaktním místě autoškoly nebo po telefonické domluvě je možno předat na učebnách při zahájení výcviku. Pokud Vám ještě není 18 let, musí být na žádosti o přijetí k výuce a výcviku také podpis zákonného zástupce (rodiče).

 

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.