Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

 

Kde nesmí řidič zastavit a stát

 

Místa, kde řidič nesmí zastavit a stát jsou v zákonu o silničním provozu definována takto:

 • v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti,
 • před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
 • na přechodu pro chodce  nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
 • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Vždy však musí zůstat volný prostor (2 x 3m) pro jízdu ostatních vozidel. Hranice křižovatky je místo, v němž začíná zaoblení okraje vozovky,
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi. V tunelu neplatí zákaz zastavení a stání v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,
 • u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu…“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam kde taková značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka …“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
 • v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
 • ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,
 • v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
 • ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry,
 • na mostě,
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
 • na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno; zde ovšem pozor – na vyhrazené parkoviště pro vozidla zdravotně postižených osob je ostatním vozidlům bez tohoto označení vjezd zakázán, 
 • v době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m,
 • na tramvajovém pásu, na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou, na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. Například si musíme uvědomit, že pravidla provozu platí i na účelových komunikacích. Ani zde nemůže být stojícím vozidlem ohrožena jízda ostatních vozidel,
 • stání je zakázáno na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“,
 • zákaz zastavení a stání neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí. Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.

Kromě uvedených ustanovení zákona může být zastavení nebo stání zakázáno také svislou nebo vodorovnou značkou. 

Vodorovné značky

 • žlutá klikatá čára – je zakázáno stání
 • žlutá čára souvislá u okraje vozovky – je zakázáno zastavení a stání
 • žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky – je zakázáno stání
 • žluté zkřížené čáry – vyznačuje plochu  na které řidič nesmí zastavit vozidlo

Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Nezapomeňte, že zákon umožňuje odtahy vozidel, která neoprávněně stojí na jakémkoli vyhrazeném parkovišti.

Nechat odtáhnout takové auto může policista i strážník obecní policie. Vozidlo se odstraní vždy na náklady jeho provozovatel.                                                           

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.