Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

 

Nehodovost v ČR za rok 2021

 

V roce 2021 Policie ČR šetřila celkem 99 332 nehod, při kterých bylo 470 osob usmrceno,  1624  těžce zraněno a 20 581 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6 718,3 milionů Kč. Počet osob usmrcených při nehodách za kalendářní rok byl v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti, druhý nejnižší po minimu, kterého bylo dosaženo v roce předchozím. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob).  Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2021 také  nejnižší v historii, pro niž jsou dostupná data. Nejvyšší počet těžce zraněných při dopravních nehodách byl vykázán v roce 1969 (9 258 těžce zraněných).Každý den Policie ČR šetřila v průměru 272 nehod, bylo usmrceno 1,29 osoby, téměř 60,84 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 18 406 188 Kč. Výše uvedené lze také interpretovat tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu každých 5,29 minuty, každých 18,64 hodin došlo na pozemních komunikacích k usmrcení osoby a každých 23,67 minut byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu připadá hmotná škoda ve výši 766 924,52 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 67 634,39 Kč.

Přehled viníků a zavinění nehod

Viník, zavinění nehody                            Počet nehod            Počet usmrcených

Řidičem motorového vozidla                           79 000                             432

Řidičem nemotorového vozidla                         2 965                               21

Chodcem                                                        765                               12

Jiným účastníkem                                              147                                0

Závadou komunikace                                         279                                0

Technickou závadou                                          349                                2

Lesní, domácí zvěří                                        15 349                                1

Jiné zavinění                                                    478                                 2 

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se v roce 2021 nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (67,2 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 165 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí jen 16,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 174 osob (tj. 40,3 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel). Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2021 nevěnování se řízení vozidla (19,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,7 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

Hlavní příčina nehody                        Počet nehod                 Počet usmrcených

Nepřiměřená rychlost                                12 958                                     174

Nesprávné předjíždění                                 1 271                                       18

Nedání přednosti                                      11 665                                       75 

Nesprávný způsob jízdy                              53 105                                     165

 

Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 214 osob (což představuje nárůst o 9 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). Druhým nejtragičtějším druhem nehody je srážka s pevnou překážkou. Následuje srážka s chodcem, při které zahynulo 81 osob. Celkem 46 256 dopravních nehod zavinili řidiči osobních automobilů bez přívěsu a při těchto nehodách bylo usmrceno 297 osob, tj. o 12 více než v roce 2020 – jedná se také o nejvyšší nárůst fatálních následků. Celkem 17 683 (o 1006 nehod více než v roce 2020) zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 8 osob (což je o 3 osoby více, než v roce předcházejícím). Nejvíce nehod se stalo v pátek (16 532 nehod), nejméně naopak v neděli (10 194). Počty nehod oproti roku 2020 vzrostly, a to u všech dnů v týdnu. K nejvyššímu poklesu usmrcených při dopravních nehodách došlo u pátečních (o 10 usmrcených) a pondělních (o 8 usmrcených) nehod. V roce 2021 bylo při dopravních nehodách usmrceno 161 řidičů osobních automobilů, 90 chodců, 78 řidičů motocyklů, 62 spolujezdců v osobním vozidle a 43 cyklistů. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u řidičů motocyklu (o 21 usmrcených) a chodců (o 9 usmrcených). Naopak nejvýraznější pokles fatálních následků byl zaznamenán u řidičů osobních vozidel (o 10 usmrcených méně).    U 4 452 nehod (pokles o 34 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 41 osob (tj. o 9 osob méně než v roce 2020). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 319 dopravních nehod (tj. o 58 případů více než v roce předchozím). V 84 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně. Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2021 stalo na území Středočeského kraje (587 nehod), Jihomoravského kraje (486 nehod) a Moravskoslezského kraje (452 nehod). Nejvíce nehod v roce 2021 se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. U všech druhů komunikace došlo k nárůstu počtů dopravních nehod.  Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy (ve sledovaném období celkem 285 usmrcených osob). K nejvyššímu nárůstu fatálních následků došlo v roce 2021 u silnice I. a II. třídy (celkem o 27 osob). Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků plyne, že nejhorším měsícem co do počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích byl v roce 2021 říjen, kdy došlo k 9 693 dopravním nehodám. Nejtragičtějším měsícem se stal opět srpen, kdy došlo k 55 úmrtím na následky dopravních nehod do 24 hodin od nehody. Řidiči motorových vozidel zavinili 79,5% dopravních nehod, při nichž přišlo o život 432 osob, což představuje nárůst počtu usmrcených oproti minulému roku o 15 osob. K usmrcení došlo dále u nehod zaviněných řidiči nemotorového vozidla (21 osob), technickou závadou (2 osoby), zvěří (1 osoba) a jiným zaviněním (2 osoby).

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.