Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

 

Nehodovost v ČR za rok 2022

 

 

V roce 2022 Policie ČR šetřila celkem 98 460 nehod, při kterých bylo 454 osob usmrceno,  1734  těžce zraněno a 22 452 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 7 542 milionů Kč. Počet osob usmrcených při nehodách za rok 2022 byl v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti nejnižší. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob). Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2022 druhý  nejnižší. Nejvyšší počet těžce zraněných při dopravních nehodách byl vykázán také v roce 1969 (9 258 těžce zraněných). Každý den Policie ČR šetřila v průměru 270 nehod, bylo usmrceno 1,24 osoby, téměř 66,26 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 20 663 095 Kč. Výše uvedené lze také interpretovat tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu každých 5,34 minuty, každých 19,30 hodin došlo na pozemních komunikacích k usmrcení osoby a každých 21,73 minut byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu připadá hmotná škoda ve výši 860 962,29 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 76 599,94 Kč.

Přehled viníků a zavinění nehod

Viník, zavinění nehody                            Počet nehod            Počet usmrcených

Řidičem motorového vozidla                           78 373                             411

Řidičem nemotorového vozidla                         3 161                               21

Chodcem                                                        947                               13

Jiným účastníkem                                              175                                1

Závadou komunikace                                         244                                0

Technickou závadou                                          293                                3

Lesní, domácí zvěří                                        14 758                                0

Jiné zavinění                                                    509                                 5 

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se v roce 2022 nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (68,7 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 167 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí jen 15,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 180 osob (tj. 43,8 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel). Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2022 nevěnování se řízení vozidla (20,3 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (11,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (9,9 % z celkového počtu těchto nehod).

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

Hlavní příčina nehody                        Počet nehod                 Počet usmrcených

Nepřiměřená rychlost                                12 068                                     180

Nesprávné předjíždění                                1 267                                         9

Nedání přednosti                                      11 221                                       55 

Nesprávný způsob jízdy                              53 799                                     167

Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 194 osob (což představuje pokles o 20 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). Druhým nejtragičtějším druhem nehody je srážka s pevnou překážkou, při které došlo k usmrcení 131 osob. Následuje srážka s chodcem, při které zahynulo 68 osob. Celkem 45 672 dopravních nehod zavinili řidiči osobních automobilů bez přívěsu a při těchto nehodách bylo usmrceno 289 osob, tj. o 8 méně než v roce 2021. Celkem 18 378 (o 695 nehod více než v roce 2021) zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Nejvíce nehod se stalo v pátek (15 918 nehod), nejméně naopak v neděli (10 339). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu nehod v porovnání s rokem 2021 došlo v sobotu. K nejvyššímu nárůstu usmrcených při dopravních nehodách došlo u úterních a pondělních nehod. V roce 2022 bylo při dopravních nehodách usmrceno 179 řidičů osobních automobilů, 74 chodců, 55 řidičů motocyklů, 66 spolujezdců v osobním vozidle a 42 cyklistů. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u řidičů osobního automobilu (o 18 usmrcených). Naopak nejvýraznější pokles fatálních následků byl zaznamenán u řidičů motocyklů (o 23 usmrcených méně než v roce 2021). Chodců bylo při dopravních nehodách usmrceno o 16 méně než v roce 2021. Došlo tedy k výraznému poklesu fatálních následků hned u dvou kategorií zranitelných účastníků silničního provozu. U 4 754 nehod (nárůst o 302 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 46 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 277 dopravních nehod. V 70 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně. Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2022 stalo na území Středočeského kraje (615 nehod), Jihomoravského kraje (508 nehod) a Moravskoslezského kraje (441 nehod). Nejvíce nehod v roce 2022 se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. K nejvyššímu nárůstu počtu nehod v porovnání z rokem 2021 došlo u místních komunikací (o 1228 nehod) a silnic II. třídy (o 309 nehod).  Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy (v roce 2022 celkem 265 usmrcených osob). Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v pondělí 12. prosince 2022 (475 nehod), nejméně v neděli 6. února 2022 (113 nehod). Nejtragičtějším dnem v tomto období byl pátek 14. ledna 2022 a neděle 16. října 2022, kdy následkem dopravních nehod vyhaslo v oba dny 6 životů. V roce 2022 zaznamenali policisté celkem 111 dnů bez usmrcení při dopravních nehodách. Řidiči motorových vozidel zavinili 79,6% dopravních nehod, při nichž přišlo o život 411 osob, což představuje pokles počtu usmrcených oproti minulému roku o 21 osob. Nejvyšší nárůst celkového počtu dopravních nehod byl zjištěn u nehod zaviněných řidičem nemotorového vozidla.

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.