Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Nehodovost v ČR za rok 2020

 

V roce 2020 Policie ČR šetřila celkem 94 794 nehod, při kterých bylo 460 osob usmrceno,  1807  těžce zraněno a 20 880 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6 016,1 milionů Kč.

Počet osob usmrcených při nehodách za kalendářní rok byl v období od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti, nejnižší. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob). 

 Počet těžce zraněných osob při nehodách byl v roce 2020 také  nejnižší v historii, pro niž jsou dostupná data. Nejvyšší počet těžce zraněných při dopravních nehodách byl vykázán v roce 1969 (9 258 těžce zraněných).

Každý den Policie ČR šetřila v průměru 259 nehod, bylo usmrceno 1,26 osoby, téměř 61,99 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 16 437 413 Kč. 

Výše uvedené lze také interpretovat tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu každých 5,56 minuty, každých 19,1 hodin došlo na pozemních komunikacích k usmrcení osoby a každých 23,23 minut byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu připadá hmotná škoda ve výši 684 892,21 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 63 464,92 Kč.

 

Přehled viníků a zavinění nehod

 

Viník, zavinění nehody                            Počet nehod            Počet usmrcených

 

Řidičem motorového vozidla                           75 371                             417

Řidičem nemotorového vozidla                         2 988                               26

Chodcem                                                        721                               12

Jiným účastníkem                                              154                                0

Závadou komunikace                                         205                                0

Technickou závadou                                          343                                0

Lesní, domácí zvěří                                        14 555                                0

Jiné zavinění                                                    457                                 5 

 

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se v roce 2020 nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (67,4 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 152 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí jen 16 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 179 osob (tj. 42,9 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

 

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

 

Hlavní příčina nehody                        Počet nehod                 Počet usmrcených

 

Nepřiměřená rychlost                             12 031                                     179

Nesprávné předjíždění                             1 331                                       23

Nedání přednosti                                  11 210                                       63 

Nesprávný způsob jízdy                          50 798                                     152

 

Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 205 osob (což představuje pokles o 43 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). K výraznému poklesu počtu usmrcených osob (o 37) došlo u nehod končících srážkou s pevnou překážkou, jedná se však o druhý nejtragičtější druh srážky. Následuje srážka s chodcem, při které zahynulo 76 osob. Co do počtu dopravních nehod byl nejvyšší pokles zachycen u srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem, těchto nehod se ve srovnání s rokem předchozím stalo o 5 370 méně, což ale nic nezměnilo na skutečnosti, že se jedná o nejčetnější druh dopravní nehody.

Nejvíce nehod se stalo v pátek (15 395 nehod), nejméně naopak v neděli (9 545). Počty nehod oproti roku 2019 poklesly, a to u všech dnů v týdnu. K nejvyššímu poklesu usmrcených při dopravních nehodách došlo u sobotních (o 21 usmrcených) a nedělních (o 18 usmrcených) nehod. Celkem 44 826 dopravních nehod zavinili řidiči osobních automobilů bez přívěsu a při těchto nehodách bylo usmrceno 285 osob, tj. o 87 méně než v roce 2019. Celkem 16 677 (o 2 074 nehod méně než v roce 2019) zavinil řidič, který z místa nehody ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 5 osob (což je o 2 osoby méně, než v roce předcházejícím).

U 4 486 nehod (pokles o 141 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 50 osob (tj. o 3 osob méně než v roce 2019). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 261 dopravních nehod. V 55 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v roce 2020 stalo na území Středočeského kraje (604 nehod), Jihomoravského kraje (459 nehod) a Moravskoslezského kraje (428 nehod). Nejvíce nehod v roce 2020 se stalo na místních komunikacích a na silnicích I., II. a III. třídy. K nejvyššímu poklesu počtu nehod v porovnání s loňským rokem došlo u místních komunikací (o 4 339 nehod) a na sledovaných komunikacích (o 2 673 nehod). Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy (ve sledovaném období celkem 258 usmrcených osob). U žádného z druhů komunikace nedošlo k radikálnímu zvýšení počtu fatálních následků. Naopak nejvyšší pokles počtu usmrcených byl zjištěn u silnic I. třídy, a to o 55 usmrcených osob. 

Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků plyne, že nejhorším měsícem co do počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích byl v roce 2020 srpen, kdy došlo k 9 139 dopravním nehodám. Srpen se stal také nejtragičtějším měsícem, kdy došlo k 57 úmrtím na následky dopravních nehod do 24 hodin od nehody.

V roce 2020 bylo při dopravních nehodách usmrceno 171 řidičů osobních automobilů, 81 chodců, 66 spolujezdců v osobním vozidle, 57 řidičů motocyklů a 40 cyklistů. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u cyklistů (o 4 usmrcené více), řidičů nákladních vozidel (o 3 usmrcené více) a spolujezdců nákladním vozidle (o 3 usmrcené více). Za zmínku však stojí, že počet fatálních následků u skupiny nejohroženějších účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů a motocyklistů) v roce 2020 poklesl celkem o 21.

Na uvedená data má zcela jistě vliv fakt, že na území České republiky byl ve dnech 13. března až 6. května 2020 a následně ve dnech 5. října až 31. prosince 2020 Vládou ČR vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2.                                     

 

 

 

 

 

 

                             

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.