Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Nehodovost v ČR za rok 2016

 

 • V roce 2016 Policie ČR šetřila celkem 98 864 nehod, při kterých bylo 545 osob usmrceno, 2580 těžce zraněno a 24 501 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 5,804 mld. Kč.
 • Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2016 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob).
 • Počet těžce zraněných osob je za předmětné období druhý nejnižší od roku 1961 (2 580, v roce 2015 byl počet těžce zraněných nejnižší – 2 540), nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1969 (9 258 těžce zraněných).
 • Každý den Policie ČR šetřila v průměru 270 nehod, bylo usmrceno 1,5 osoby, necelých 74 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 15 858 482 Kč.
 • Výše uvedené lze interpretovat také tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu každých 5,3 minuty, každých 16,1 hodin došlo na pozemních komunikacích k usmrcení osoby a každých 19,5 minuty byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu připadá hmotná škoda ve výši 660 770,1 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 58 709,- Kč.

Přehled viníků a zavinění nehod

Viník, zavinění nehody  Počet nehod Počet usmrcených
Řidičem motorového vozidla 82 981 496
Řidičem nemotorového vozidla 2 625 24
Chodcem 1 133 21
Jiným účastníkem 139 0
Závadou komunikace 217 0
Technickou závadou 427 0
Lesní, domácí zvěří 10 917 1
Jiné zavinění 425 3

 

 • Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (64 % nehod), při těchto nehodách bylo v roce 2016 usmrceno 193 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze v tomto období označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí pouze 16,8 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 192 osob (tj. 38,7 % osob usmrcených při těchto nehodách).
 • Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2016 nevěnování se řízení vozidla (téměř 19,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) a další.
 • Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (86 usmrcených, tj. 17,3 %), vjetí do protisměru (75 usmrcených, tj. 15,1 %), nevěnování se řízení vozidla (52 usmrcených, tj. 11,4 %) a další.

 

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

Hlavní příčina nehody Počet nehod Počet usmrcených
Nepřiměřená rychlost 13 914 235
Nesprávné předjíždění 1 564 19
Nedání přednosti 14 333 92
Nesprávný způsob jízdy 53 167 193

 

 • Celkem 16 127 nehod bylo zaviněno řidičem, který z místa dopravní nehody ujel (nárůst o 1026 nehod). Při nehodách, kdy viník z místa ujel, bylo usmrceno celkem 10 osob (což je o 4 osoby méně než v roce 2015).
 • U 4 373 nehod (pokles o 171 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 52 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v 251 případech dopravních nehod, 10 osob při nich bylo usmrceno (pokles o 2 osoby oproti loňskému roku). V 59 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.
 • Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a na silnicích I. a II. třídy. K poklesu počtu nehod došlo na sledovaných křižovatkách a silnicích I. třídy. Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy, a to přestože se počet usmrcených osob na tomto typu komunikací oproti údajům z roku 2015 snížil (celkem o 87 osob). Nejvýraznější nárůst počtu usmrcených osob oproti shodnému období loňského roku byl zaznamenán na dálnicích (o 12 osob), sledovaných křižovatkách (o 8 osob), sledovaných komunikacích (o 1 osobu) a účelových komunikacích – polních, lesních cestách, apod. (o 1 osobu). Nárůst počtu nehod i usmrcených osob na dálnicích je způsoben administrativním rozšířením dálniční sítě od 1. ledna 2016. Porovnáním počtu nehod na původní dálniční síti zjišťujeme sice nárůst počtu dopravních nehod (o 298 nehod), dochází však k poklesu usmrcených osob (o 3 osoby).
 • Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků vyplývá, že nejhorším měsícem co do počtu dopravních nehod byl v roce 2016 říjen (9 286 dopravních nehod), který se stejně tak stal měsícem nejtragičtějším, jelikož při těchto nehodách došlo k usmrcení 62 osob.
 • Nejvíce nehod se stalo v pátek (16 502), nejméně naopak v neděli (10 050). Nárůst počtu nehod byl zaznamenán u všech dnů v týdnu (přičemž nejvýraznější nárůst počtu nehod byl zaznamenán u nehod pátečních – o 1 429). K nárůstu počtu usmrcených osob oproti roku 2015 došlo pouze u pondělních nehod (o 24 osob). Největší pokles počtu usmrcených zaznamenáváme při nehodách, které se staly ve čtvrtek (o 47 osob).
 • V roce 2016 bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 209 řidičů osobních automobilů, 111 chodců, 91 spolujezdců v osobním vozidle, 59 řidičů motocyklů a 39 cyklistů. Nejvýraznější meziroční pokles počtu usmrcených zaznamenáváme u cyklistů (o 29 usmrcených osob) a řidičů motocyklu (o 22 usmrcených). Za povšimnutí však stojí také pokles počtu usmrcených chodců oproti minulému roku (o 20 usmrcených osob). Meziročně se nejvíce zvýšil počet řidičů nákladního automobilu (o 7 osob) usmrcených při dopravních nehodách.

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.