Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Znamení o změně směru jízdy

 

 • Jednotlivá ustanovení zákona ukládají řidiči dát znamení o změně směru jízdy např. při zajíždění k okraji vozovky nebo při vyjíždění od okraje, při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, samozřejmě při odbočování, při předjíždění a při zařazování se před předjetá vozidla, při předjíždění cyklisty i když řidič nevybočuje ze směru jízdy, při objíždění, při vyjíždění z kruhového objezdu apod.

Co říká zákon:

 1. Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 2. Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.
 3. Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například  pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.
 4. Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží (např. cyklisté) se dává jen před započetím jízdního úkonu.
 5. Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy;  při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

 

 • Velký pozor je třeba si dávat  při zapínání směrových světel při tzv. „zipu“.
 • „Zip“ se týká situací, kdy při souběžné jízdě jeden z jízdních pruhů přestal být průběžný, například končí-li jeden jízdní pruh, je-li v jízdním pruhu překážka provozu na pozemních komunikací nebo při snížení počtu jízdních  pruhů vyznačením dopravní značkou „Snížení počtu jízdních pruhů“. Řidič, který má umožnit řidiči vozidla z končícího jízdního pruhu vjet do průběžného pruhu, musí brát ohled na rychlost jízdy ostatních vozidel a další okolnosti vyplývající z konkrétní situace tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Řidič přejíždějící z pruhu, který přestal být průběžným, si vjetí do průběžného pruhu nesmí vynucovat. „Zip“ je možno zdůraznit nebo upravit i v jiných případech dopravní značkou „Střídavé řazení“.

 

 • Pokud začne optická i akustická signalizace zapnutého znamení o změně směru jízdy pracovat rychleji než obvykle, bude pravděpodobně prasklá jedna ze žárovek v přední či zadní směrovce. Bude nutné zastavit vozidlo a činnost směrových světel překontrolovat.

 

Výstražná znamení

 • Všeobecně platí, že zvukové výstražné znamení užíváme co nejméně. Nejsme přece řidičem z rozvojové země.

 

Co říká zákon:

 1. Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
 2. Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkých přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.
 3. Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.
 4. Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

 

Blíží se podzimní počasí a s tím přicházejí i mlhy. Je třeba si uvědomit, jak správě používat a kdy rozsvěcovat mlhová světla. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Povinnost rozsvítit zadní světla do mlhy vyplývá především z nutnosti více zviditelnit vozidlo pro další vozidla jedoucí vzadu. Vzhledem k větší intenzitě jejich svícení můžeme oslňovat ostatní řidiče jedoucí za námi. Proto platí, že zlepší-li se podmínky viditelnosti, musí řidič zadní světla do mlhy vypnout.

 

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.