Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda

Připravujeme se na dovolenou

 

Cesty do zahraničí už dnes nejsou ničím neobvyklým. Přesto bychom na ně měli být připraveni. Zvlášť když jedeme prožít svou báječnou dovolenou a právě tak na ni chceme i vzpomínat. Není vyloučeno, že většina následujících rad bude pro vás nejspíš běžnou záležitostí, přestože je plníte automaticky. Přesto to jsou ale věci, které rozhodují o tom, jestli přijedete za své cesty spokojeni. Proto si je připomeňte. Než vyrazíte na cestu, pokuste se zjistit co nejvíce informací o státě, do kterého jedete, případně o tranzitních zemích. Měli byste totiž nejen vědět to, jaké potřebujete doklady, ale také to, jak je v té či oné zemi zajištěna lékařská péče. A rozhodně se vyplatí znát spojení na náš zastupitelský úřad. Mnohé z potřebných informací lze najít na oficiálních stránkách našeho ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Na těchto stránka funguje také tzv. systém DROZD. Jde o dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí. Informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi např. v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů.  Uvědomme si, že na území cizího státu jsme především hosty a jako takoví se tam musíme i chovat. Přestože se už třeba v schengenském prostoru nemusíme na hranicích vykazovat cestovními doklady, musíme však na území cizího státu dodržovat tamní zákony. A nezapomeňme, že se za jejich porušení budeme odpovídat tamním úřadům a soudům. Jejich zákony se někdy výrazně liší od těch našich. Před cestou je vhodné si zajistit někoho, kdo bude vašim andělem strážným. Někým, kdo vás bude na dálku jistit. Tento člověk by měl být informován o vaší trase i časovém rozvrhu. Vyplatí se mu třeba prostřednictvím SMS v domluvených termínech posílat zprávičky o průběhu cesty. Pokud se stane, že se během cesty dostanete do oblasti postižené přírodní katastrofou, teroristickým útokem či jinou extrémní situací, okamžitě svého anděla strážného informujete. Zamezíte tím mnoha nedorozuměním. Před cestou se pojistěte, protože odjezd bez sjednaného pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí je velmi rizikovou záležitostí. S řadou států má ČR také dohodu o recipročním poskytování bezplatné zdravotní péče a vy o ní najdete bližší informace i na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Zastupitelské úřady ČR jsou připraveny našim občanům pomoci řešit krizové situace. Neměli bychom si je ale plést s jinými institucemi. Nemyslet si tedy, že je v jejich silách plnit třeba role informačních kanceláří, tlumočníků, bank či cestovních kanceláří. Chraňte si své osobní věci. Krádeže jsou jedním z nejčastějších problémů kdekoliv na světě a dokážou zkazit každou dovolenou. Proto je ochrana dokladů, peněz a cenností nezbytná. Není na škodu mít odděleně uloženy okopírované nejdůležitější doklady (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a technický průkaz vozidla) a asi je zbytečné hovořit o tom, jak naivní je nechávat věci v automobilu. Pokud by na dovolené došlo k odcizení celého vašeho vozu, je nutné oznámit to neprodleně pojišťovně. Ta pak bude požadovat především záznam, že jste odcizení nahlásili tamní policii, a také usnesení o ukončení šetření policie. Pojišťovna si na základě doručených prvotních podkladů vyžádá i originální doklady od vozidla, technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu včetně klíčů od vozidla. 

Kontrola dokladů v dostatečném předstihu před překročením hranic by měla být základním předpokladem, aby cesta na dovolenou proběhla v pohodě bez zbytečných starostí. Nejlepší je začít u posádky ve voze. Zeměmi Evropské unie lze dnes už projet teoreticky jen s českým občanským průkazem. Protože, ale existují různé vzory postupně vydávaných průkazů a v některých státech neuspějete s průkazem bez strojově čitelné identizóny, pro bezproblémovou jízdu doporučuji cestování s pasem. Ovšem pozor na termín platnosti – ve většině zemí vyžadují minimálně tři, mnohde i šest měsíců. 

K řízení v zahraničí stačí mít český – případně mimo EU v některých zemích stále ještě vyžadovaný mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu. Jak ale v případě, že necestujete se svým vozem? Stále platí zásada, že u zapůjčeného vozidla je optimální notářsky ověřený podpis o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Není dnes žádnou výjimkou, že lidé cestují na zahraniční dovolenou služebním vozem anebo autem svých příbuzných. A pozor, platí to i pro auta na leasing. Do osvědčení o registraci se neuvádí jméno člověka, který platí leasingové splátky, ale název leasingové společnosti, které je do ukončení smlouvy majitelem auta. Pokud použijete k cestě do zahraničí auto z půjčovny, tam vše řeší smlouva o nájmu s překladem i v angličtině. Nastává však zajímavá situace, pokud by vypůjčené vozidlo měl řídit jiný řidič, než jaký je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento druhý řidič musí proto být ve smlouvě také uveden jako osoba oprávněná řídit vůz. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, než která je vysloveně uvedena ve smlouvě o nájmu, se jistí půjčovny tím, že zpravidla ruší všechny objednané služby a veškerá rizika spojená s případnou havárii nese klient.    

A pokud jste se rozhodli, že domácí zvíře s vámi absolvuje cestu do zahraničí, nezapomeňte, že musí vždy mít svůj pas pro malá zvířata (i v EU). Doklad po vás mohou chtít kdykoliv při policejní kontrole.  V něm je nezbytné mít i potvrzení o očkování proti vzteklině. Podmínkou vydání pasu je označení zvířete tetováním nebo elektronickým čipem od veterináře.

 

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.