Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda.
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda.
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda.
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda.
Příjemnou a bezpečnou jízdu vám přeje Autoškola Jaroslav Lunda.

Test z pravidel silničního provozu

  • Chcete-li se v České republice stát řidičem, musíte absolvovat mimo jiné i testy z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Tato část zkoušky probíhá formou elektronického testu. Každý vygenerovaný elektronický test je originálem. Mění se pořadí otázek a rotují i správné odpovědi v rámci jedné otázky. Rozhodně se tedy neučte, že u otázky s obrázkem kvetoucí růže je správná odpověď a). V elektronickém zkušebním testu může být tatáž správná odpověď vygenerována na pozici b) a vy budete vedle. Pozor ale také na procvičování testových otázek pouze formou elektronických zkušebních testů. Počítačový prográmek vybírá testové otázky náhodně z několika set otázek a tak se může stát, že některé otázky nebudou během vašeho procvičování vybrány vůbec. Proto je nutné si stáhnout elektronický věstník, kde jsou všechny testové otázky, které se musíte naučit.
  • Závěrečná zkouška z pravidel provozu a souvisejících předpisů se provádí testem na počítači. Test je složen z 25 otázek, které náhodně vygeneruje a sestaví počítačový program. Nejvyšší možný počet dosažených bodů je 50, pro hodnocení stupněm "prospěl" potřebujete získat nejméně 43 bodů. Testové otázky mohou mít dvě nebo tři odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna správná. Časový limit na jeden test je 30 minut. Co nestihnete odpovědět, je považováno za chybnou odpověď.

 

Jak se učit testové otázky?

  • Naučte se spolehlivě správnou odpověď k dané otázce, nepřistupte na hádání ze dvou nebo tří možností.
  • Svou pozornost zaměřte na otázky se čtyřbodovým a dvoubodovým hodnocením, které jsou početně hodně zastoupeny a tvoří rozhodující zisk pro dosažení minimální hranice. Jde tedy o řešení dopravních situací, pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy a dopravní značky. Všechny tyto vědomosti získané z odpovědí budete opravdu potřebovat i v praxi. Závěrem je nutné připomenout, že elektronické testy je vhodné si zkoušet až získáte vědomosti procházením si výukových materiálů nebo pro ověření si již získaných znalostí při výukách v autoškole.

TESTY pro všechny typy řidičských oprávnění

Kontakt

Jaroslav Lunda
ul. Hliníky 95
687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 151 411
mobil: 604 898 065
email: lunda.jarek@email.cz
skype: jarekl9569